Odpovědi Jany Příhodové můžete číst ZDE:

Kromě praxe na ČOI získala zkušenosti i na ředitelství České inspekce životního prostředí nebo na Ministerstvu životního prostředí a průmyslu a obchodu. Specializuje se na kontrolu dodržování platné legislativy a dohled nad zadáváním veřejných zakázek.

Během svého krátké působení ve funkci ředitelky odvolala sedm ředitelů ústředního inspektorátu v Praze a snížila počet oddělení na šest z původních 18. Netají se, že tím její reorganizace rozhodně nekončí. Jejím plánem je v příštím čtvrt roce zredukovat přebujelý administrativní aparát, a to zhruba o jednu třetinu zaměstnanců. Personální změny by se však neměly dotknout oblastních inspektorátů.

Česká obchodní inspekce je hlavním dozorovým orgánem pro oblast nepotravinářských výrobků a zabývá se technickými požadavky na výrobky a jejich bezpečnost. Dále dohlíží na ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů.