Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů tak byla v únoru meziměsíčně reálně o 2,6 % vyšší. Trend meziměsíčně vzrostl rovněž o 2,6 %.

Ve srovnání s únorem 2006 se zvýšily objemy stavebních prací ve všech směrech výstavby, a to díky teplé zimě, která umožnila stavbařům prakticky neomezeně provádět veškeré stavební práce.

Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 32,4 %. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly růst o 32,7 %, v tom pozemní stavitelství vzrostlo o 39,6 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 15,3 %.

U oprav a údržby stavební práce vzrostly o 6,2 %, ostatní práce se zvýšily o 39,3 %. Stavební práce v zahraničí se meziročně zvýšily na více než dva a půl násobek.

Hodnota povolených staveb poklesla

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, poklesl oproti únoru 2006 o 0,1 %. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 17 891 Kč a meziročně se zvýšila o 13,0 % (reálná mzda vzrostla o 11,3 %).

Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 32,6 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu vzrostla o 25,6 %.

Stavební úřady v únoru 2007 vydaly 8 161 stavebních povolení, počet stavebních povolení meziročně vzrostl o 7,7 %.

Orientační hodnota staveb povolených v únoru 2007 byla 25,1 miliardy korun a ve srovnání se stejným obdobím 2006 klesla o 3,2 %.

Stavebními úřady byla povolena výstavba 2 969 bytů, což bylo o 492 bytů méně (pokles o 14,2 %) než v únoru 2006.