Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 16,8 %. Hodnota nových zakázek byla meziročně vyšší o 14,1 %. Únorová průmyslová výroba se oproti lednu zvýšila o 1,1 %.

K růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 4,6 procentního bodu), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 3,6) a výroba a opravy strojů a zařízení (1,6 procentního bodu).

Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody ( -0,4), těžba energetických surovin (-0,02) a výroba usní a výrobků z usní (-0,02).

V únoru se zvýšila produkce ve všech hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 41,1 %), pro investice (o 22,4 %), pro mezispotřebu (o 14,8 %), pro krátkodobou spotřebu (o 9,2 %) a výroba energií (o 0,7 %).