Koaliční vláda v rámci reformy počítá pro příští rok s deficitem 118 miliard korun. Podle týdeníku navrhuje ODS ve své alternativě tři etapy postupného snižování schodku veřejných rozpočtů. Nejprve chce zastavit růst deficitů na 25 procentech HDP, poté míní do osmi let zajistit reformou daní, sociálního a penzijního systému a rozpočtových pravidel podíl veřejného dluhu na HDP ve výši 15 procent.

Ve třetí fázi pak má jít o samotné snižování zadlužení. Zavedení 15procentní rovné daně sníží výnos daně z příjmů a zvýší výnos DPH. Propad výnosu daně z příjmů fyzických osob ODS odhaduje na hladinu 80 procent, daně z příjmů právnických osob dokonce na 60 procent a u DPH zvýšení o necelých pět procent.

Předpoklad daňové kázně

Na druhé straně předpokládá výrazně lepší daňovou kázeň a pozitivní vliv systému rovné daně na ekonomický růst. Vzhledem k současnému stavu veřejné pokladny však ODS považuje za nutné zvýšit inkaso jednorázovým opatřením. Navrhuje na rok sjednotit DPH na výchozí sazbu 19 procent, poté by tři roky postupně snižovala tuto sazbu o procentní bod na konečných 15 procent. To by mělo zajistit, že v prvních letech rovné daně nevypadnou daňové příjmy státu. Reformu důchodového systému ODS považuje za součást celé reformy, ale chce ji řešit odděleně.

U sociálních dávek a podpor zvýšení adresnosti

V oblasti sociálních dávek a podpor chce navrhovat další zvýšení adresnosti. ODS také navrhuje snížit počet ministerstev a dalších ústředních orgánů a fondů a snížit počty jejich zaměstnanců o 30 až 50 tisíc. Jak Ekonom podotýká, KSČM ve své variantě reformy předpokládá prorůstové efekty rovněž do roku 2010. Do roku 2006 by bylo úkolem zastavit růst deficitu a držet se schodku kolem pěti procent HDP zlepšením výběru daní a postupem vůči šedé ekonomice.

Efekt prorůstové politiky by však začal nabíhat až v letech 2006-2010, kdy celková konsolidace veřejných financí sníží deficit na tři až čtyři procenta HDP. U daně z příjmů právnických osob podle komunistů stačí sazba kolem 28 procent, u daně z příjmů fyzických osob navrhují zavést páté pásmo pro nejvyšší příjmy.