Průmysl si nicméně drží rostoucí trend již devět měsíců v řadě. V květnu se dařilo zejména výrobcům gum a plastů, dopravních prostředků a podnikům zabývajícím se výrobou elektřiny, papíru a kovů. Naproti tomu se zhoršila výroba textilu, oděvů, obuvi a těžba energetických surovin. Letošní květen byl o jeden pracovní den kratší proti loňsku a po očištění se průmyslová produkce zvýšila o 5,2 procenta. Proti dubnu se výroba v průmyslových podnicích snížila o 0,6 procenta.

Tržby průmyslových podniků se ve stálých cenách roku 2000 v květnu zvýšily o 2,1 procenta. Na růstu tržeb se nejvíce podílel zpracovatelský průmysl, z toho nejvíce výroba elektroniky (o 15,6 procenta) a gum a plastů (o 12,2 procenta). Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků celkem reálně vzrostly o 6,2 procenta a jejich podíl na celkových tržbách podniků činil 47,1 procenta.

Nejvyšší růst ČSÚ zjistil u výrobců elektroniky, naopak výrazný pokles zaznamenal ve výrobě kůže. Průmyslové podniky pokračovaly i v květnu v propouštění zaměstnanců. Jejich průměrný počet se proti loňskému květnu snížil o 3,3 procenta, což je asi o 38,5 tisíce osob. Stavy zaměstnanců snižovali zejména výrobci textilu, oděvů a obuvi. Nové pracovníky naopak přibírali výrobci plastů a elektroniky.

Zaměstnanci v průmyslu si v květnu v průměru vydělali 16 753 korun, a meziročně si tak polepšili téměř o pět procent. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 5,6 procenta a jednotkové mzdové náklady se snížily o 0,7 procenta.