Pozitivní je, že problémy s hospodařením nebývají zásadního rázu, a pokud se lidé uskromní, dokáží bez větších problémů s výplatou vyjít.

Citelnější problémy přiznává pětina lidí. Ti uvedli, že s příjmy domácnosti vycházejí "obtížně" nebo dokonce "velmi obtížně"

Vcelku umírněné jsou také názory těch, kteří hovoří o bezproblémovém hospodaření - i u nich jednoznačně převládají odpovědi "s příjmy vycházíme spíše snadno" (31 procent ). Naprosto žádné problémy v tomto směru nemá osm procent respondentů.

Něco uspořit se v současné době daří 46 procentům domácností. Není to sice ani polovina, ale z dlouhodobého pohledu je to jedna z nejvyšších úrovní naměřených od roku 1990.

Jak vycházíte s příjmem, který máte v domácnosti
. 2003 2005 2007 (březen)
velmi obtížně+obtížně 25 21 20
spíše obtížně 37 43 41
spíše snadno+snadno+velmi snadno 37 36 39

Podle STEMu hodnotí hodpodaření s příjmy podobně lidé ve městech a na venkově. "Menší, než by se dalo očekávat, jsou i rozdíly podmíněné věkem," doplnil STEM. Nejmenší problémy mají podle výzkumu lidé mezi 30 až 44 lety. Například lidé nad 60 let ale hodnotí svou situaci nad očekávání dobře. Problémy má jen o málo více lidí, než je průměr (60 procent) - 67 procent.

Větší roli hraje vzdělání

Významnější roli než věk či velikost aglomerace, má vzdělání respondentů. Vysokoškolsky vzdělaní mají problémy nejmenší. S příjmy jich vyjde snadno 65 procent, lidí se základním vzděláním jen 26 procent.

Podobnou strukturu mají i odpovědi, zda se lidem daří část peněz spořit. Těm, co vycházejí s penězi snadno, se to samozřejmě daří lépe.