Termín je proti jiným letům posunutý proto, že 31. březen připadl letos na sobotu a v takovém případě se termín prodlužuje na první pracovní den po víkendu.

Finanční úřady v okresních městech byly v sobotu dopoledne mimořádně otevřené, aby umožnily poplatníkům si vše vyřídit už o víkendu a tím zmenšily jejich dnešní nápor. Stovky až tisíce lidí tuto možnost možnost také využily.

Na finančních úřadech se dnes očekávají velké fronty. Kdo se jim chce vyhnout, může přiznání poslat poštou, nejlépe doporučeně. Pro posuzování, zda bylo přiznání podáno včas, rozhoduje razítko pošty.

Ani kvůli zaplacení daně není třeba chodit na berní úřad. Výhodné je uhradit dlužnou částku na poště daňovou složenkou, která je bezplatná. K jejímu podání je třeba znát číslo účtu finančního úřadu.