Průměrná výše ztráty u českých firem se pohybuje okolo miliónu dolarů, tedy asi 28 miliónů korun. Vyplývá to z Celosvětového průzkumu hospodářské krimininality, kterou provedla firma Price Waterhouse Cooopers. Součástí zprávy jsou i výsledky průzkumu v České republice.

V západní Evropě je ale výskyt hospodářské kriminality ještě vyšší. Zaznamenána byla u 34% západoevropských firem, říká Roger Stanley z Price Waterhouse Cooopers. Celkově ve světě zaznamanalo nějakou z forem hospodářské kriminality 37 procent firem.

Menší podíl českých firem ve srovnání se západní Evropou je podle analytiků, kteří po celém světě včetně ČR průzkum provádělo, spíše než radikálními zásahy proti této formě kriminality dán menší schopností odhalovat případy hospodářské kriminality a neochotou případy oznamovat a zveřejňovat.

Češi korupci nepřiznávají

Tento názor potvrzuje i zjištěná skutečnost, že například podle 53 procent českých firem za nejzávažnější hrozbu pro ekonomiku a hospodaření podniků je považována korupce, ale ani jediná z oslovených firem v ČR neřekla, že se s korupcí přímo setkala. Například ve světě ale přiznalo osobní zkušenost s korupcí na 14% společností. Podle analytiků to může být dáno i tím, že korupce je částí společnosti u nás považována za celkem běžnou praktiku v ekonomickém styku.

Přesto i v ČR je podle Rogera Stanleyho možné konstatrovat, že firmy zavádějí lepší evidenci, efektivnější systémy řízení a kontroly, využívají forenzní audit. Je to významné i do budoucna. Převážná většina firem totiž očekává nárůst hospodářské kriminality.

Nejčastější forma - zpronevěra

Nejčastější forma hospodářské kriminality, která postihla české firmy, je zpronevěra ( ve 44% případů), následuje nedovolené poskytování informací a špionáž, padělání značkového zboží či počítačová kriminalita. Největšího počtu útoků na majetek firmy se tedy dopouštějí vlastní zaměstnanci.

Zatím nulové je prokázání praní špinavých peněz a již zmíněná korupce. Přitom podle analytických útvarů policie a ministerstva financí existují ročně stovky podnětů upozorňujících právě na praní špinavých peněz. Prokázat tuto činnost je však velmi obtížné.

Rovněž v západní Evropě se jako nejčastější forma hospodářské kriminality vyskytuje zpronevěra, následována je počítačovou kriminalitou.

Jak se firmy brání

Podle výsledků celosvětové studie se zatím české firmy brání hospodářské kriminalitě méně efektivně než podniky ve světě. Na 70% českých společností je sice přesvědčeno, že za boj proti hospodářské kriminalitě je odpovědné vedení firmy, ale jen 22% dotázaných firem těmto pracovníkům poskytlo odpovídající odbornou průpravu.

Jen 45% společností má jasný systém preventivních opatření včetně závazných pravidel chování svých pracovníků. Pouze 5% firem poskytuje zaměstnancům školení, které by mělo posílit jejich schopnost odhalovat včas hospodářskou kriminalitu.

Přítom 37 procent českých firem počítá, že se v nejbližších létech výrazně zvýší korupce či útoky na počítačové sítě. České firmy zatím málo využívají možnosti pojištění proti krádežím způsobených zaměstnanci. Toto riziko má z pojištění pokryto jen 45 % firem.