Agrobanka do nucené správy spadla na podzim 1996. Nucený správce o dva roky později prodal její zdravou část společnosti GE Capital, z ní pak vznikla současná GE Money Bank. Nyní tak hrozí tak, že do konkurzní podstaty bude zahrnuta i část GE Money Bank. Vklady klientů však podle ČNB nejsou v žádném případě ohroženy.

GE Money Bank před několika dny zahrnutí svého majetku do konkursu Agrobanky odmítla. Odvolává se na to, že nemá s Agrobankou žádná společná aktiva ani žádné společné aktivity.

Případné rozhodnutí akcionářů o konkursu hodlá napadnout, je ale stále připravena k jednání. Smírné řešení v podobě dohody mezi akcionáři Agrobanky a GE Money Bank prosazuje i ČNB.