"Důvodem odvolání byly závažné systémové a organizační nedostatky zjištěné ministerskou kontrolou, která byla v agentuře zahájena v tomto týdnu. První výsledky dokládají, že agentura CzechInvest postrádá účinný manažerský dohled," řekl Novinkám mluvčí ministerstva Tomáš Bartovský.

Ačkoli kontrola teprve začala, již nyní prý odhalila nesrovnalosti při zadávání veřejných zakázek. "Domníváme se, že v pěti zjištěných případech jednal CzechInvest v rozporu se zákonem. Zakázka na propagaci úspěchu operačního programu Průmysl a podnikání v médiích byla rozdělena na pět menších částí, díky čemuž mohla agentura oslovit pouze tři firmy, aniž by musela vypsat transparentní výběrové řízení," uvedl ředitel sekce strukturálních fondů ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)Miroslav Elfmark.

Hned na začátku kontroly prý také úřad zjistil, že CzechInvest bez souhlasu ministerstva zvýšil počet svých pracovníků o dvojnásobek. "Nedodržení závazných limitů mělo dopad do rozpočtu ministerstva v roce 2006 a nejspíše bude mít dopad do rozpočtu MPO i v letošním roce," podotkl Elfmark.

Hruda: Říman se mě chtěl zbavit

"Důvody mého odvolání, které udává ministerstvo průmyslu a obchodu jsou účelové a nezakládají se na pravdě. Za svou prací a prací všech zaměstnanců CzechInvestu si stojím a naše výsledky považuji za výborné," sdělil ČTK Hruda. V pozadí jeho odvolání stojí podle jeho slov dlouhodobě nepříznivý vztah ministra k jeho osobě a CzechInvestu jako celku.

S údaji ministerstva nesouhlasí. Inzerci v médiích k Operačnímu programu Průmysl a podnikání agentura údajně zadala přímo a způsobem, který byl podle Hrudy ekonomicky výhodnější, než kdyby firma využila prostředníka.

"Celou kampaň také odsouhlasila pracovní skupina Publicita, kterou řídí ministerstvo průmyslu a obchodu," uvedl Hruda. "V případě navýšení počtu pracovníků agentury bez údajného vědomí ministerstva se jedná o evidentně nepravdivou informaci," dodal.

Ministerstvo bylo podle něj o skutečném počtu pracovníků agentury pravidelně informováno, zvyšování počtu zaměstnanců se navíc musí vždy dít se souhlasem ministerstva.

Podle Urbana ztrácí obor schopného experta

Hruda se stal šéfem CzechInvestu v listopadu 2005, kdy byl ministrem průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD). Ten řekl, že se nemůže k důvodům odvolání Hrudy vyjádřit, neboť nezná konkrétní důvody, které k tomu vedly. "Hrudu jsem vždy považoval za jednoho z nejschopnějších mužů v oboru. Pro exekutivu je to poměrně velká ztráta," uvedl.