Průměrná mzda v ČR byla na konci loňského roku 20 211 korun, což je meziročně o 6,5 procenta více. Nejvíce vydělají lidé ve finančnictví, nejméně v oblasti ubytování a stravování.

Že jsou mzdové náklady v ČR příliš vysoké a tato skutečnost negativně ovlivňuje dynamiku podnikání, je přesvědčeno na 62 procent dotázaných podnikatelů.

Za další překážky v podnikání označili složitý daňový systém, sociální a politické prostředí a podmínky pro zaměstnávání pracovníků. Nelíbí se jim rovněž státní politika týkající se zaměstnávání. Respondenti se shodli na tom, že formality související se zaměstnáváním a udržením pracovníků v podniku představují pro české podnikatele příliš velkou zátěž (88 procent). Většina z nich také tvrdí, že pomoc ze strany státních institucí není dostatečná.

Podnikatelé o sobě: Jsme dobří

Sami sebe podnikatelé hodnotí velice příznivě. Přes tři čtvrtiny z nich mají za to, že čeští podnikatelé jsou cílevědomí a tvrdě pracují. Jen o něco méně z nich si ovšem také myslí, že česká média se snaží získávat informace o nekalých praktikách, skandálech a úplatkářství mezi podnikateli. To prý negativně ovlivňuje pohled veřejnosti na jejich práci.