Řada ministrů, jako například místopředseda vlády pro vědu a výzkum Petr Mareš, se bouří a říkají: ještě zde jsou celé prázdniny, kdy se bude s ministerstvem financí jednat, kolik nakonec který resort dostane.

Mareš je jedním z ministrů, který požadoval pro svoje výdaje podstatně více prostředků, než kolik dostal.

"O přesunech nějakých částek mezi kapitolami je možné ještě jednat, ale schodek rozpočtu ani struktura rozpočtu se měnit nebude," kategoricky říká ministr financí Bohuslav Sobotka. V navržených výdajových limitech jsou totiž již započteny dvacetimiliardové úspory, které dosud vládě chyběly do toho, aby rozpočet na příští rok měl očekávaný schodek 118 miliard korun, včetně započítání ztrát České konsolidační agentury. Celkové příjmy by příští rok měly dosáhnout 736 miliard a výdaje 854 miliardy korun řekl ministr financí.

Vláda musí komplexní návrh státního rozpočtu na příští rok do konce září předložit Sněmovně.

Vedle ekonomických i politické spory

Ministři za Unii svobody, ale i někteří politici KDU-ČSL, musí řešit i další problém. Nejen že jejich resorty nedostanou požadované objemy prostředků, ale navíc se musí vypořádat s faktem, že rozpočet počítá s celkovým schodkem 118 miliard korun. Byli to právě politici za tyto dvě koaliční strany,kteří požadovali razantnější pokles schodku rozpočtu z letošních 127 miliard ( včetně uhrazení prohrané desetimiardové arbitráže se společností CME). Podle představ zejména unionistů by měl letošní schodek klesnout pod sto miliard korun.

Unie zřejmě rozpočet podpoří

Unie svobody-DEU ale nakonec zřejmě podpoří státní rozpočet na příští rok. Část jejich poslanců tak couvá z lednového usnesení svého republikového shromáždění, v němž se strana zavázala deficity v příštích letech nekompromisně snižovat.

Unionisté argumentují tím, že je pro ně důležitější struktura rozpočtu. Navíc, což je skutečnost, kterou uznává i KDU-ČSL, skutečný deficit hospodaření jednotlivých resortů bude v příštím rozpočtu 83 miliard korun. Další miliardy, které doplní schodek až do předpokládané výše 118 miliard, jdou na vrub postupného umořování dluhů České konsolidační agentury.

Místopředseda US František Pelc za závažnější než licitace s čísly považuje fakt, aby "skutečně byly odsouhlaseny nějaké legislativní změny, které budou dotvrzovat ty proreformní kroky". Další z místopředsedů US, Vlastimil Ostrý, řekl: "Víme, že letos to rapidně jít dolů nemůže, protože potřebné zákony nejsou přijaty. Je potřeba brát v úvahu, jestli budeme brát čistý deficit ( jen schodek resortů), nebo ten, kde budou připojeny finance např. z České konsolidační agentury", dodal Ostrý.

Naopak předseda poslaneckého klubu US-DEU Karel Kühnl je pevně přesvědčen, že se rozpočtový dluh nakonec sníží. "Ono se to podaří zcela určitě. Dokonce si myslím, že tou metou, ke které bychom měli směřovat, je sto miliard," řekl.

Priority země: reforma, EU a vzdělanostní ekonomika

Vláda má po svém pondělním zasedání jasno, co bude chtít pomocí rozpočtu příští rok prosadit: reformu veřejných financí,  vstup do EU a vzdělanostní ekonomiku.

Tady je ještě pro nespokojené ministry určitá šance, říká ministr financí Bohuslav Sobotka, že s ohledem na priority může dojít k přesunu určitých prostředků mezi resorty.

Podle původní představy vicepremiéra Petra Mareše měly investice do vědy výrazně stoupat a v příštím roce dosáhnout již dříve slibované hranice 0,7 % hrubého domácího produktu, kdy činil 13,7 miliardy korun. Limit pro kapitolu věda a výzkum, který v pondělí stanovila vláda je 0,56 % z HDP.

Mareš připomněl, že po vstupu do EU v příštím roce budou pro Českou republiku závazné ukazatele takzvaného lisabonského procesu, které stanoví, že všechny členské země budou muset vynakládat v roce 2010 na výzkum a vývoj jedno procento ze svých veřejných rozpočtů. "Pokud chceme tohoto cíle dosáhnout, a my jsme se k tomu zavázali, pak musíme ty výdaje v příštích letech zvyšovat," dodal Mareš.

Celkové výdaje státního rozpočtu (v tis. Kč)
Kapitola 2003 v Kč 2004 v Kč 
Ministerstvo zahr. věcí 4 642 724 4 618 025
Ministerstvo obrany 52 320 280 50 746 000
Ministerstvo financí 14 373 882 14 663 472
Ministerstvo práce a sociálních věcí 277 585 439 282 867 799
Ministerstvo vnitra 43 536 079 44 100 166
Ministerstvo životního prostředí 4 152 583 4 139 114
Ministerstvo pro místní
rozvoj
4 626 189 4 224 219
Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 255 104 10 406 922
Ministerstvo dopravy 9 194 823 13 457 986
Ministerstvo zemědělství 14 401 663 22 881 436
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
90 145 780 88 878 575
Ministerstvo kultury  6 159 905 5 362 985
Ministerstvo zdravotnictví 10 081 176 8 734 282
Ministerstvo spravedlnosti  16 768 109 17 292 833
Ministerstvo informatiky  178 899 660 438
Akademie věd 3 651 134 3 779 564
Nejvyšší kontrolní úřad 390 304  495 445
Státní dluh 23 528 000 25 764 000
Operace státních finančních aktiv 37 116 423 33 643 768
Všeobecná pokladní
správa
168 171 065 206 226 170
celkem 802 762 391 854 868 128