ČNB zahájila správní řízení už 14. března. Centrální banka současně se zahájením správního řízení družstevní záložně nařídila, aby ukončila příjem vkladů od svých členů.

Zároveň ČNB záložně zakázala pořizovat jiná aktiva než aktiva s rizikovou váhou nula.

Družstvo není v Asociaci družstevních záložen

Ke konci února působilo v ČR 20 družstevních záložen, včetně Českého národního spořitelního družstva. To se do 7. února 2006 jmenovalo Wall Street Federal Reserve, družstevní záložna. Podle obchodního rejstříku je předsedou představenstva družstevní záložny Julij Čerkasov. Základní kapitál spořitelny činí 510 000 korun.

České národní spořitelní družstvo není členem Asociace družstevních záložen. Družstevní záložny sdružené v Asociaci družstevních záložen ke konci roku 2006 evidovaly 23 000 členů, což bylo o 55 procent více než před rokem. Kampeličky zaznamenaly meziroční nárůst vkladů o 72 procent na 5,08 miliardy korun.

Česká národní banka dohlíží na činnost družstevních záložen od dubna loňského roku, kdy ukončil činnost v souvislosti s integrací dohledů nad finančním trhem Úřad pro dohled nad družstevními záložnami.