Obavy ze ztráty zaměstnání letos přiznalo 58 procent žen a 53 procent mužů. Opatrný názor převládá rovněž u 60 procent lidí ve věku 45 až 59 let; jejich obavy vyvolávají především obtíže v případě ztráty dosavadní práce.

Rozdíly se projevily zejména z hlediska nejvyššího dokončeného vzdělání. Zatímco vysokoškoláci se nezaměstnanosti příliš neobávají, lidé se základním vzděláním nebo vyučení občané by se dali označit jako nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny.

Sociální systém umožňuje zahálku

Motivace pro hledání práce nebo setrvání v zaměstnání je podle autorů průzkumu do jisté míry ovlivněna státním systémem sociálních podpor a dávek. K názoru, že současný systém podpor spíše demotivuje nezaměstnané v hledání práce a zajištění dostatečných příjmů výdělečnou činností, se kloní 82 procent dospělé české populace. Názor zastávají ve stejné míře ženy a muži, i různé věkové nebo sociální kategorie obyvatel. Odlišnosti v přístupu se projevily především z hlediska vzdělání, politického smýšlení a majetkového zajištění respondentů.

Téměř pětina občanů se naopak systému podpor a sociálních dávek jako vhodného motivačního prvku k práci zastává.