Úřad rozhodl o výmazu ochranné známky "Bud", kterou si americká společnost nechala zapsat dne 20. ledna 1994 z registru ochranných známek, a zapsal do něj vlastnické právo Budějovického Budvaru k této ochranné známce. 

Budějovický Budvar operuje v Tádžikistánu od dob bývalého Sovětského Svazu. "V Tádžikistánu jsme jediným oprávněným vlastníkem ochranných známek obsahující pojem Budweiser. Současné rozhodnutí, týkající se ochranné známky Bud, posiluje naše obchodní pozice v této středoasijské republice", řekl ředitel Budějovického Budvaru Jiří Boček.

Další úspěch na Taiwanu

Podle něj je dalším úspěšným známkoprávním sporem v asijském teritoriu rozhodnutí Taiwanských soudů ve prospěch Budějovického Budvaru.

Taiwanský Nejvyšší správní soud vydal konečné rozhodnutí, kterým zamítl námitky společnosti Anheuser-Busch proti přihláškám ochranné známky "Budějovický Budvar" Budějovickým Budvarem. Potvrdil tak rozhodnutí taiwanského Patentového úřadu z roku 1999 i verdikt Ministerstva hospodářství, ke kterému se společnost Anheuser Busch odvolala po obdržení negativního rozhodnutí Patentového úřadu.

Podle taiwanského Nejvyššího správního soudu nejsou ochranné známky společností Budějovický Budvar a Anheuser-Busch zaměnitelně podobné.

Probíhají další desítky sporů

Pivovar Budějovický Budvar má zaregistrováno na 380 ochranných známek ve více než 100 zemích světa. V současné době brání své obchodní pozice a práva k ochranným známkám před soudními útoky společnosti Anheuser-Busch ve více než 40 soudních sporech a dalších více než 40 správních řízeních před patentovými úřady.

Kromě Tádžikistánu a Taiwanu zaznamenal Budějovický Budvar v poslední době vítězství ve známkoprávních sporech například ve Švýcarsku, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu, Japonsku, Jižní Koreji, Řecku, Portugalsku či Dánsku a Finsku.