Za jednu tisícikorunovou akcii zaplatí KBC 36 298 korun. Belgická banka využila zákona o vytěsnění malých akcionářů. Ten stanoví, že firma, která drží více než 90 procent akcií, může od menších akcionářů získat zbylý podíl za cenu, kterou určí odborník.

"KBC byla informována, že ČNB schválila její návrh, který byl předložen jako první krok k případné veřejné nabídce minoritním akcionářům," uvedl ředitel vztahů s investory KBC Luc Cool s tím, že KBC brzy požádá představenstvo ČSOB o svolání mimořádné valné hromady. Ta by měla rozhodnout o zahájení odkupu.

KBC působí kromě Belgie a České republiky také na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Menší majetkový podíl má také ve Slovinsku. Banka zaměstnává asi 50 000 lidí a má zhruba 13 miliónů klientů.