"Jsme pro ambiciózní cíle, ale musejí být realistické," řekl v Bruselu Topolánek, podle kterého Česká republika již výrazně snížila emise kysličníku uhličitého. "Cíl dvacet procent energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů v roce 2020 je pro nás prostě nedosažitelný," prohlásil premiér.  

Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Řecko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko a Polsko nechtějí tento závazek formulovat jako závazný. Němci tak museli připravit nové znění závěrů summitu, o němž se bude jednat během pátku. Navrhli, aby pětinový podíl obnovitelných zdrojů na energetické spotřebě byl závazný pro unii jako celek, ale aby zohledňoval specifika jednotlivých členských států. Tento návrh má zřejmě šanci na úspěch.

Francie chce mezi obnovitelnými zdroji i jádro

Druhou možností je, že německé předsednictví vyhoví Francouzům a uzná, že ke splnění cíle bude stačit i využití další "čistých" zdrojů energie, včetně jaderné. Státníky by měli během jednání tlačit k dohodě i ekologičtí aktivisté, kteří na pátek v Bruselu přichystali velkou demonstraci.

Obnovitelné zdroje však nebudou jediným bodem jednání. Premiéři a ministři se budou znovu bavit o Berlínské deklaraci, která má být oslavou dosavadní činnosti EU v posledních 50 letech a mimo jiné přijde řada i na takzvanou Lisabonskou strategii.