Podle mluvčí ČOI Miloslavy Fléglové zjistila inspekce nedostatky celkem u 17 vzorků. Nejvíce prohřešků proti jakostním požadavkům bylo zjištěno u směsných paliv, kde neprošlo 33 procent vzorků. U motorové nafty to bylo 7,7 procenta a u motorových benzínů 5,8 procenta odebraných hmot. Naopak žádné závady nezjistili inspektoři u LPG.

Nejčastějším problémem u směsné motorové nafty byl špatný bod vzplanutí či vysoký obsah síry. U motorových benzínů byl zase většinou problémový konec destilace.

Kvalita se zlepšuje

Podle Fléglové je ale od roku 2003 patrné zejména u automobilových benzínů a motorových naft zlepšování jakosti. Tyto produkty přitom tvoří podstatnou část tuzemského trhu s pohonnými hmotami. V roce 2003 nevyhovělo testům 12,4 procenta vzorků.

Podmínky prodeje pohonných hmot od loňského září zpřísnila novela zákona. Je v ní například zakotvena povinnost evidence prodávaných paliv u čerpacích stanic, včetně jejich množství, jakosti a složení.

Novela obsahuje také povinnost registrace provozovaných čerpacích stanic, které musejí splňovat požadavky vylučující závažná rizika pro zdraví a bezpečnost osob a pro životní prostředí. Za porušení zákona hrozí prodejcům pohonných hmot až pětimiliónová pokuta.