Ministerstvo se provinilo také tím, že dodatek č. 1 podepsaný s firmou Kapsch obsahuje změny původních smluv, které jsou v rozporu se zadáním a vybranou nabídkou. Tím byla prodloužena lhůta pro dokončení druhé etapy do konce června 2007. Dále pak byla například snížena minimální povinná účinnost systému pro první čtvrtletní tohot roku.

Pokutu úřad neudělil, protože změny v dodatku podstatně neovlivnily pořadí nabídek a ministerstvo předtím, než došlo k realizaci plnění uzavřením druhého dodatku, přeneslo související náklady na firmu Kapsch.

Mýtné musí od 1. ledna platit nákladní vozidla a autobusy s hmotností 12 tun na dálnicích a rychlostních komunikacích. Týká se tedy 970 kilometrů českých komunikací. Průměrná sazba je 4,05 koruny za kilometr. Připravuje se i placení i za projetí silnicí I. třídy.