Seškrtat z výdajů rezortů 20 miliard je ale nutné, aby se podařilo srazit schodek výdajů ministerstev na příští rok na 83 miliard korun. Jen tak bude moci celkový deficit rozpočtu dosáhnout spolu s úhradou starých transformačních dluhů výše 118 miliard.

Ministerstvo financí bude s resorty o výdajových stropech a možných úsporách vyjednávat přes prázdniny. Definitivní rozhodnutí má padnout až na přelomu srpna a září v čase, kdy bude vláda schvalovat návrh rozpočtu na rok 2004.

Škrtat se nikomu nechce

Poslanci musí rozpočet dostat na stůl do konce září. Ministři sice uznávají potřebu dosáhnut nižšího deficitu než byl ten letošní, ale současně poukazují, že musí zajistit chod svých ministerstev.

Mezi těmi, kteří budou tvrdě oponovat ministru financí Bohuslavu Sobotkovi, jenž v pondělí na vládě předloží nejen návrhy na škrty ve výdajích, ale zároveň i výdajové stropy pro resorty na příští tři roky, budou ministr zemědělství Jaroslav Palas, místopředseda vlády pro vědu a výzkum Petr Mareš, ministryně školství Petra Buzková, ministr pro místní rozvoj Petr Němec, ale i ministr průmyslu Milan Urban.

Nižší dotace pro zemědělce?

Ministr Sobotka totiž navrhuje, aby zemědělci v příštích třech letech na dorovnání snížených dotací z Evropské unie dostali pouze 12,2 miliardy korun místo požadovaných 17,6 miliardy. Za každý rok tak škrty zemědělcům obnášejí 1,8 miliardy.

Ministerstvo financí dále chce v následujících třech letech škrtnout 16,2 miliardy korun z peněz přislíbených rezortu obrany či 12,1 miliardy na vědu a výzkum. Zkrátit by se měly i prostředky na dotace průmyslovým podnikům a podnikatelům.

Rozpočet na příští rok počítá s příjmy ve výši 736 miliard a s výdaji 854 miliard korun. Letos by měl schodek rozpočtu i s půjčkou od Evropské investiční banky a s úhradou prohrané arbitráže se společností CME dosáhnout 127 miliard korun.

Maximální výše schodků schválená vládou (bez transformačních nákladů)
rok výše schodku
2004 -83 mld.
2005 -75 mld.
2006 -60 mld.
Zdroj: Vláda ČR