ČSÚ zjišťuje míru nezaměstnanosti podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO), proto se jeho údaje liší od údajů ministerstva práce a sociálních věcí, vysvětlují statistici.

ČSÚ zjišťuje nezaměstnanost v rámci výběrového šetření pracovních sil na náhodně vybraném vzorku domácností. Za nezaměstnané se podle ILO považují lidé, kteří v uvedeném období neměli zaměstnání a neodpracovali ani hodinu za odměnu. Zároveň si aktivně hledali zaměstnání, do něhož by byli ochotni nastoupit do dvou týdnů.

Podle ILO nepatří mezi nezaměstnané ti, kteří jsou registrováni na úřadech jako nezaměstnaní, ale práci si aktivně nehledají.

Vysokoškoláci nemají problém

Proti poslednímu loňskému čtvrtletí vzrostla podle ČSÚ nezaměstnanost o 0,3 bodu, meziročně však klesla o 0,1 bodu.

Téměř tři čtvrtiny nezaměstnaných jsou lidé se základním a středním vzděláním bez maturity. Pouze 2,1 procenta vysokoškoláků je nezaměstnaných.

Středoškoláci s maturitou vykazují míru 5,4 procenta. Ve skupině lidí se základním vzděláním je míra nezaměstnanosti 21,9 procenta, mezi lidmi se středním vzděláním bez maturity, včetně vyučených, bylo 8,2 procenta nezaměstnaných.