Mýtné se nově bude týkat 1200 kilometrů silnic prvních tříd. Původně mělo být spuštěno už v červenci. Stát ale trval na tom, že technologie musí být satelitní, a souhlasil tak s posunem o půl roku.

Kapsch chtěl satelitní podíl původně menší, asi šedesátiprocentní. S tak velkým podílem mikrovln však nesouhlasil poradní tým ministerstva v čele s děkanem dopravní fakulty ČVUT Petrem Moosem.

Návrh chce ministerstvo předložit vládě a také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS bude posuzovat, zda nový systém není v rozporu se zadávacími podmínkami tendru na mýtné.

Spory mezi ministerstvem a Kapschem provázely i spouštění první etapy mýtného na dálnicích a rychlostních silnicích. Kvůli nedořešené finanční zodpovědnosti za nedodělky nebylo do poslední chvíle jasné, zda se systém podaří spustit od 1. ledna 2007.

Nakonec se MD před koncem roku s Kapschem dohodlo a s novým rokem začaly kamióny nad 12 tun na zhruba 1000 kilometrech dálnic a rychlostních silnic mýtné platit. Za prvních osm týdnů zaplatili dopravci přes 780 miliónů korun, stát letos počítá s celkovým výnosem zhruba pět miliard.