Za poslední roky jich sice ubylo, dosud se však ani obyvatelé menších měst a vesnic nemuseli bát, že by o telefonní budku zcela přišli. V rámci tzv. univerzální služby, kterou nynější zákon Telecomu stanoví, musí být totiž i v obcích do dvaceti tisíc obyvatel jedna telefonní budka minimálně na každých osm set lidí. V obcích bez právní subjektivity dokonce stačí, aby počet v nich trvale bydlících občanů překročil stovku.

Mlynář míní, že už jsou překonané

Ministr informatiky Vladimír Mlynář tvrdí, že veřejné telefonní automaty jsou už vzhledem k počtu vlastníků mobilních telefonů překonanou záležitostí. Povinnost univerzální služby chce proto v zákoně definovat pouze obecně. Telecom by pak už také nemusel zřizovat pevné linky v odlehlých obcích, a na zajištění spojení obyvatel odlehlých osad se světem by se vypisovalo výběrové řízení.

Mlynář připouští, že tak radikální změna v pojetí univerzální služby nemusí v parlamentu projít hladce. Zřejmě se to stane i politickou záležitostí.

Do vlády zřejmě na konci roku

Vládě má Mlynář návrh zákona o elektronických komunikacích předložit v září. Příprava však nabrala nemalé zpoždění. Ministr to zdůvodňuje nedostatečnými podklady, které letos v lednu převzal z ministerstva dopravy.

Na dotaz Práva, kdy by tedy nový zákon mohl nabýt účinosti, Mlynář odpověděl: "Požádám vládu o posunutí termínu předložení ze září až na konec letošního roku. Přesto věřím, že po schválení parlamentem by zákon o elektronických komunikacích mohl začít platit v květnu 2004, kdy se ČR stane členem Evropské unie."