Na konci září měli lidé z mezd měsíčně celkem 662 miliardy korun. Sociální dávky tvoří v průměru minimum příjmů, kromě důchodů jsou nejvýznamnější příjmy z nemocenské. Vzrostl i podíl dávek sociální podpory a to hlavně díky zvýšení porodného a rodičovského příspěvku.

V nominálním i reálném vyjádření naopak poklesl objem přídavků na děti, příspěvků na bydlení a sociálních příplatků.

Lidé spíš utrácejí než spoří

Domácnosti podle ministerstva posílily sklon ke spotřebě a růst jejich výdajů předčil růst příjmů. Stále více domácností se tak zadlužuje. Největší část peněz vynakládali lidé na bydlení a jídlo. U většiny domácností vydání spojená s bydlením svým objemem dostihla či předběhla výdaje za potraviny.

Struktura výdajů domácností sledovaných statistikou rodinných účtů se výrazněji nezměnila. Zvýšil se podíl peněz vydaných za bydlení, zdravotní péči, pošty a telekomunikace, ostatní zboží a služby a investice. Naopak sklon k poklesu podílu zaznamenaly výdaje za potraviny, dopravu, rekreace, odívání, obuv a veřejné stravování.

Dluhy za půl biliónu

Celkový objem úvěrů u bank překročil v závěru třetího čtvrtletí 493 miliardy Kč a meziročně byl tak o třetinu vyšší. Další peníze ale lidé dluží různým splátkovým společnostem, u nichž si často půjčují na nákup spotřebního zboží.

Největší nárůst vykázaly hypoteční úvěry na bydlení a spotřební úvěry.