Nejvyššího přírůstku v počtu hostů se ubytovací zařízení dočkala ve druhém čtvrtletí, kdy navíc žádný kraj nevykázal pokles. Naopak nejhorší výsledek vykázalo čtvrté čtvrtletí.

Zájem o ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních rostl loni rychleji u domácích hostů; počet příjezdů stoupl o 4,4 procenta na 6,29 miliónu hostů při tříprocentním růstu počtu přenocování. U zahraničních hostů se počet příjezdů zvýšil o 1,6 procenta na 6,44 miliónu hostů při 2,5procentním nárůstu počtu přenocování.

Většina cizinců mířila jako obvykle do Prahy. Nejvíce přijelo Němců, Britů, Italů, Američanů a Španělů, a to od 500 000 po 200 000. Nejméně cizinců se ubytovalo v Pardubickém kraji.

Čeští turisté v Praze třetí nejčetnější národností

Domácích turistů přijelo do hlavního města sedm procent, a byli tak mezi turisty třetí nejčetnější národností. Nejméně navštěvovali kraj Karlovarský, nejvíce se jich naopak ubytovalo v Jihočeském kraji.

V posledním čtvrtletí počasí tentokrát více přálo městské a lázeňské turistice než pobytům na horách. Nejvyšší relativní nárůst příjezdů hostů byl v Karlovarském kraji. Počasí naopak nebylo příznivé pro Královéhradecký kraj, který obvykle přitahuje ke konci roku návštěvníky vyznávající především zimní sporty. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení se tam proti čtvrtému čtvrtletí 2005 snížila o 5,9 procenta, tedy o 10 000 příjezdů turistů.