"Situace na nizozemském trhu práce je taková, že volný pohyb pracovníků z nových členských států je žádoucí," uvedlo nizozemské ministerstvo sociálních věcí.

Resort chce ale současně prosadit opatření, která by zabránila tomu, aby zaměstnavatelé platili zaměstnance z nově přistoupivších zemí nižší než minimální mzdou. Takový zaměstnavatel by měl být pokutován, protože znevýhodní nizozemské pracovníky, které by za tak malé peníze nezaměstnal.

Nizozemské úřady očekávají, že pracovníci z nových členských zemí se uplatní především ve stavebnictví a zemědělství.

Kromě občanů ČR tu budou moci bez povolení pracovat jen občané Polska, Slovenska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Kypru, Malty a Slovinska. Pro Rumunsko a Bulharsko, které přistoupily k EU letos v lednu,  zůstane nizozemský pracovní trh zatím zavřený.