Nejvyšší pokutu si odnese Siemens AG, měl by zaplatit 126 miliónů korun. "Dopustili se kartelové dohody, která nemá co do sofistikovanosti, rozsahu a délky trvání v rozhodovací praxi ÚOHS obdoby," řekl místopředseda ÚOHS Kamil Rudolecký.

Kartel šetřila už Evropská komise, která firmám rozdala pokuty za 750 miliónů eur a jednotlivým státům doporučila případy zvlášť prošetřit.

Kartel měl vzniknout v roce 1988 ve Vídni. V ČR trval od roku 2001 do 2004, kdy společnosti uzavřely zakázky za zhruba 700 miliónů korun. Firmy ho podle ÚOHS měly uplatnit například při tendrech na rozvodnu v Mikulově, Kunovicích, Kaplicích, Strakonicích či při elektrifikaci trati Kadaň - Karlovy Vary.

Podle Rudoleckého není vyloučeno, že kartel ve finále poškodil i konečné spotřebitele, kupci zařízení totiž mohli promítnout cenu produktu do sazeb za energie.

Kartel nahlásila společnost ABB, která se jej také účastnila, a využila tzv. leniency program. Podle něj není účastník kartelu, který jej nahlásí a antimonopolní úřad o něm do té doby neví, potrestán.

Scházeli se každých 14 dní

Společnosti se mezi sebou domlouvaly, za jakou cenu budou zařízení prodávat, aby zakázku dostala vždy ta předem dohodnutá.

Členové se scházeli každé dva týdny třeba na letištích nebo v hotelích. Jednou za rok se pak sešli na hlavní schůzce a potvrdili si, že ve spolupráci budou pokračovat.

"Postupem času členové kartelu začali komunikovat i prostřednictvím zakódovaných e-mailů a mobilních telefonů," doplnil Rudolecký.

Pokutované firmy a výše trestů
firma výše pokuty (v mil. Kč)
Alstom 85,6
Areva T SA 69,5
Areva T SD 58,9
Areva T Holding 28,0
Fuji Electric Holdings 44,4
Fuji Electric Systems 44,4
Hitachi 54,6
Hitachi Europe 54,6
Japan AE Power Systems Corporation 44,4
Mitsubishi 75,3
Toshiba 70,8
Siemens AG 126,6
Siemens Aktiengesellschaft 88,8
Siemens Transmission 44,4
VA Tech Transmission 44,4
Nuova Magrini Galileo 44,4
zdroj: ÚOHS

Speciální zařízení

Izolované spínací ústrojí, kterého se kartel týkal, se používá pro některé systémy, jako jsou lékařské přesné stroje či jaderné reaktory. Spínače tu musí být velmi přesné, neovlivněné okolním prostředím. Proto se umisťují do ochranné atmosféry.

Ta se navíc používá také jako ochrana proti vysokonapěťovému jiskření, které by pro uvedené systémy bylo smrtící.