Ani špatně ani nějak vyjímečně dobře se se svým rodinným rozpočtem necítí 44 procent dotázaných. Přímo jako bohatou označila svoji domácnost zhruba 5 procent domácností. Za chudou se považuje 22 procent domácností. Se svým příjmem vyjde bez větších dramat na 43 procent domácností. Určité problémy jak vyjít s penězi, které dají každý měsíc dohromady má 54 procent rodin.

Za chudou se považuje asi deset procent domácností. Toto číslo se již roky nemění a vypovídá o tom, že počet chudých rodin, nebo přesně rečeno těch, které se za chudé považují, se radikálně nemění. Naproti tomu 90% domácností ze svých příjmů, které dá každý měsíc dohromady je bez věších problémů schopno si zajistit běžné potraviny , oblečení a ještě zaplatit nájem. Mezi chudé rodiny se řadí domácnosti, kde oba členové ztratili zaměstnání a domácnosti matek - samoživitelek.