"Pojistný podvod je společensky tolerovaným činem, protože zdánlivě neexistuje okamžitě viditelná oběť, ale lidé si bohužel stále neuvědomují, že obětí je každý slušný člověk, a že ten, kdo vědomě upravuje údaje o nastalé pojistné události, porušuje zákon a páchá trestný čin," upozornil předseda sekce pojistného podvodu ČAP Pavel Východský. Za trestný čin pojistného podvodu přitom může jít jeho pachatel do vězení až na 12 let.

Česká pojišťovna odhalila v loňském roce 1175 pojistných podvodů a uchránila tak na pojistném plnění 310 miliónů korun. V roce 2005 to bylo skoro o 300 případů méně.

Podvodníků přibývá

"Rozhodně není důvod si myslet, že aktivita podvodníků nějak polevila," doplnil mluvčí Kooperativy Marek Vích. Ve zvýšeném počtu prověřovaných pojistných událostí se podle Bálka promítly také loňské sněhové a následně povodňové kalamity.

V roce 2006 byla přibližně čtvrtina pojistných podvodů odhalena právě při likvidaci škod vzniklých při sněhových kalamitách a povodních, uvedla ČAP. Nejčastěji spočívalo podvodné jednání v navýšení škody z pojistné události nebo zpětné pojištění majetku postiženého kalamitou, který ovšem před kalamitou pojištěn nebyl.

"Občané i podnikatelské subjekty se snaží využít, nebo lépe řečeno zneužít, kalamitních situací," míní Bálek. "Domnívají se totiž, že obezřetnost kontrolních systémů je v rámci kalamity otupena, pojišťovny a její likvidátoři řeší velké množství pojistných událostí najednou, nemají čas se jim důkladně věnovat a hřeší na to, že se leccos přehlédne," podotkl.

Nejvíce podvodů je u havarijního pojištění

Standardně největší výskyt podvodného jednání registrují pojišťovny u motorových vozidel. Zhruba 60 procent škod z těchto podvodů se uplatňuje z havarijního pojištění, kde výše nárokované škody narůstá zejména díky fingovaným krádežím motorových vozidel.