Pro stavby související s bydlením platí do konce roku 2007 pětiprocentní sazba DPH. Po roce 2007 se podle pravidel EU bude nižší sazba vztahovat jen na výstavbu bytů a obytných domů, pokud bude přítomen sociální aspekt. Běžná sazba DPH je 19 procent. Na opravy bydlení platí nižší sazba až do roku 2010.

Do konce roku 2007 je v ČR možné plošné uplatnění snížené sazby daně pro bytovou výstavbu na základě výjimky, kterou ČR udělila Evropská unie.

Definici sociálního bydlení schválila již loni v únoru vláda sociální demokracie. Nižší pětiprocentní sazba DPH se podle tehdejšího návrhu vztahovala pouze na byty do 90 metrů čtverečních a domy do 150 metrů čtverečních.

Sociální bydlení definují národní vlády

To, která stavba je a která není sociálním bydlením, určují výhradně národní vlády a jejich rozhodnutí není potřeba nijak notifikovat Evropské komisi, která do definice nemůže nijak zasahovat.

Původně měla v ČR platit nižší sazba DPH u veškerého nového bydlení, nebylo ale pravděpodobné, že by s ní ČR u Evropské unie uspěla.

Sníženou sazbu na sociální bydlení využívá v EU Francie, Belgie, Řecko, Španělsko, Itálie a Lucembursko. Nulovou sazbu DPH u výstavby nových bytů a domů má například Velká Británie.