Negativně posoudilo svoji životní úroveň 35 procent lidí. Procento těch, kteří ji označili za velmi špatnou (4 procenta) je stejné jako procento těch, pro které je naopak velmi dobrá.

Spokojenost domácností s finančí situací se lepší už od roku 2004, kdy ji označilo za uspokojivou 51 procent dotázaných.

Životní úroveň své domácnosti považují za dobrou především podnikatelé (skoro 90 % z nich), lidé s vysokoškolským vzděláním (87 %) a sympatizanti ODS (81 % z nich).

Opak si myslí nezaměstnaní, stoupenci KSČM, pod průměrem populace jsou i důchodci a lidé s nižším vzděláním. Ale i u těchto lidí převažuje pozitivní hodnocení: z důchodců charakterizovalo životní situaci své domácnosti jako dobrou 55 %, z osob ze základním vzděláním 52 % a dokonce i ze skupiny nezaměstnaných skoro 30 %.

Většina rodin neměla v roce 2006 velké finanční potíže

Ubývá také domácností, které se v posledním roce dostaly do finanční tísně. Sedmdesát procent domácností se nedostalo do obtížné finanční situace, 30 procent lidí uvedlo opak. Negativních hodnocení je nejméně od roku 1993.

Z domácností důchodců postihla krajní finanční nouze v posledním roce necelou třetinu, z domácností, jejichž situaci charakterizoval nezaměstnaný respondent, zhruba 60 %. I to jsou podíly zřetelně nižší než v minulých letech.

V porovnání s rokem 2004 také kleslo množství lidí, kteří si myslí, že do finanční krize se během posledního roku dostala většina českých domácností. Před třemi lety si to myslelo 54 procent, dnes už jen 46 procent.