"Návrh na exekuci obsahoval jen drobné formální nedostatky, ale základní náležitosti v něm nechyběly. Koncem tohoto nebo počátkem příštího týdne spis vrátíme na ústecký okresní soud, který firmě zašle rozsudek v písemné formě. Rozsudek nabude právní moci až po doručení všem stranám," vysvětlil Šetek.

Mluvčí Setuzy Marie Logrová ve středu Právu řekla, že firma počká na písemné stanovisko soudu. "Přesto však management firmy i nadále podniká veškeré kroky pro udržení stávajícího chodu Setuzy ve smyslu jednání s dodavateli, odběrateli i financujícími bankami. Naše společnost je přesvědčena, že exekuce byla nařízena protiprávně, neboť proti ní neexistuje právoplatně uznaná státní pohledávka, a tudíž neexistuje ani právoplatný exekuční titul," dodala Logrová.

Spor o čtyřmiliardovou pohledávku

Stát se s potravinářskou firmou pře kvůli čtyřmiliardové pohledávce, kterou uplatňuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). V polovině listopadu podal PGRLF z rozhodnutí vlády návrh soudu na exekuci Setuzy. Soud ji 15. listopadu nařídil. Společnost podala odvolání a vznesla námitku podjatosti soudce, který o exekuci rozhodl a namítala, že návrh měl i vady.

"Odvolací soud zamítl nejdříve podjatost soudce. Soud může o exekuci rozhodnout v den podání návrhu, zákon to nezakazuje. Rychle se postupovalo i proto, že se ten samý den objevila informace o exekuci na internetu. Hrozilo, že exekuce může být ztížena nebo zmařena," dodal Šetek. Podle odborářů Setuzy má exekuce dopad i na samotné zaměstnance firmy, kteří dostávají peníze na dvě splátky a bojí se proto o práci.

Setuza nabídla státu 850 miliónů korun, pokud urovná všechny spory. Podle stanoviska ministerstva zemědělství je ale tato částka nedostatečná vzhledem k výši pohledávky. Naopak podle generálního ředitele a předsedy představenstva Setuzy Františka Janů jde o nabídku, která je na samé hranici ekonomické únosnosti firmy.

Pohledávka, kterou vůči Setuze uplatňuje PGRLF, vznikla v devadesátých letech, kdy si společnost půjčila u Investiční a poštovní banky. Pro jejím krachu pohledávku nakonec převzala Česká konsolidační agentura a posléze PGRLF. Setuza se dluh pokoušela vyřešit tím, že koupila takzvanou Nemethovu pohledávku a vzájemně ji započetla. S tím ale stát nesouhlasí a celý případ nyní řeší soud.