Jak uvedl Antoni Turczynowicz, partner pro přípravu na vstup do EU v oddělení Daňových a právních služeb PWC, podniky přitom musí počítat zejména s nárůstem administrativy. Po zrušení celnic totiž budou muset samy informovat o dovozech zboží. Pokud na to nebudou připraveny, budou nakonec muset uhradit mnohem vyšší náklady třeba na pokuty.

Společnosti budou muset významně upravit podnikové systémy (ERP - Enterprise Resource Planning), aby byly schopny získávat a poskytovat všechny informace nezbytné pro přípravu nových povinných výkazů a hlášení. Nezbytná bude i změna účetnictví, plánování a dalších procesů, což může vyžadovat nábor a výcvik dalších zaměstnanců. "Jedna česká banka uvedla, že zvýšená sazba DPH ji bude stát asi 16 miliónů eur," upozornil Turczynowicz.

Většina přípravu podcenila

Většina respondentů průzkumu (88 procent) potvrdila, že rozšíření EU ovlivní jejich podnikání a že se musí na změny připravit. Avšak dvě třetiny společností, které se průzkumu zúčastnily, zároveň přiznaly, že začaly či začnou zvažovat dopady rozšíření i nezbytné přípravy teprve v letos. Téměř polovina respondentů se domnívá, že při přípravě na rozšíření bude potřebovat vnější pomoc.

"Vezmeme-li v úvahu, jak výrazně rozšíření EU ovlivní činnost podniků, vzbuzuje časová rezerva i finanční zdroje, s nimiž společnosti pro přípravu počítají, znepokojení," řekl Turczynowicz. "Výsledky průzkumu odpovídají i našim praktickým zkušenostem, že mnoho společností působících ve střední a východní Evropě značně podceňuje buď čas, který na přípravu budou potřebovat, nebo rozsah změn nutných k dosažení souladu s legislativou EU," dodal.

Studie se zúčastnilo sto významných investorů ve střední a východní Evropě z různých průmyslových odvětví.