"Obce mohou začít žádat od 1. února. Formuláře jsou jednoduché. První peníze by mohly mít do měsíce dvou tak, aby se mohly dohodnout s dodavateli, že nebudou muset předfinancovávat tu akci," dodal.

Termín, do něhož mohou podávat žádosti s dokumentacemi škod, nebude časově omezen. Žádosti mohou podávat také obce, jimž pojišťovna neuhradí celé náklady na opravu. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jim bude hradit také rozdíl mezi pojistným plněním a skutečnými náklady oprav.

Stoprocentní pomoc podle náměstka Jiřího Vačkáře mohou dostat obce v pěti krajích, kde byl vyhlášen stav nouze platný všude až do 5. února. V ostatních částech republiky nejvýše 80 procent. Podle programu podpory krajského i obecního majetku po živelních pohromách musí kraje do sedmi dnů po 5. únoru zaslat na MMR seznam škod v obcích.

"Do 20 následujících dnů předložíme vládě strategii obnovy území včetně sumy škod," řekl Vačkář. Nedokázal odhadnout, jaké škody na obecním majetku v celé republice vznikly. Potvrdil, že MMR se nehodlá podílet na likvidaci škod na obecních lesích, ale ministerstvo zemědělství bude poskytovat dotace na výsadbu nových stromů.