Za samotný červen skončil rozpočet s přebytkem 21,2 miliardy korun, a to zejména díky vysokému daňovému inkasu, které převýšilo průměr předchozích měsíců o 27 miliard. Zlepšení nastalo zejména u daně z příjmu podniků, což podle ministerstva financí souvisí se čtvrtletním placením záloh a dobrými výsledky hospodaření hlavních plátců v loňském roce.

Státu se také v červnu dařilo vybírat daň z přidané hodnoty, spotřební daně i daň z příjmu fyzických osob. Ministerstvo financí předpokládá, že vláda letos dodrží schválené výdaje a že celkové příjmy budou až o dvě miliardy vyšší než kabinet naplánoval.

"Problémy na straně výběru spotřebních daní trvají, situace je však meziročně lepší. Lidé nejen více kupují, ale také více sami platí daně, což vládní statistika také dokumentuje. Vydatně také pomáhá nízká inflace", uvedl v pravidelném komentáři Raiffeisenbank analytik Miroslav Brabec.

Hospodaření státního rozpočtu v roce 2003
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo
Leden 52,26 62,65 -10,39
Únor 93,17 118,11 -24,94
Březen 158,36 190,20 -31,84
Duben 206,73 271,15 -64,42
Květen 253,15 327,74 -74,59
Červen 335,60 389,00 -53,40
Zdroj: Ministerstvo financí

Nejvíce spolknou důchody a sociální dávky

Na straně výdajů se podle Patria Online podařilo udržet lepší úroveň (48,7%), než by odpovídalo šesti měsícům roku. Nicméně tak se stalo především díky úsporám kapitálových (investičních) výdajů a úsporám na platech státních zaměstnanců, běžné výdaje, které tvoří většinu výdajové strany rozpočtu, byly na konci června přesně na 50% celoroční alikvóty. V oblastech, kde nyní vláda spoří, ale dochází v závěru roku k výraznému zvýšení.

Výdajová položka státního rozpočtu zůstává dále ovlivněna úhradou 10,7 mld. Kč společnosti CME a některými jednorázovými položkami (příspěvek stavebním spořitelnám, čerpání úvěrů od EIB na povodňové škody, předsunutá platba ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny). Každopádně velkou "běžnou" zátěží státního rozpočtu zůstává sociální oblast, "důchodový účet" byl koncem června ve schodku 12 miliard korun.

Schválený schodek je 111,3 mld. korun

Poslanci vládě premiéra Špidly na letošní rok schválili rozpočet se schodkem 111,3 miliardy korun. Stát má získat 684,1 miliardy. na výdajích pak utratí 795,4 miliard korun. Již dnes je však jisté, že schodek rozpočtu bude vyšší. O to kvůli jšestimiliardové půjčce od Evropské investiční banky na krytí povodňových škod. Další navýšení má na svědomí prohraná deseti miliardová arbitráž se CME.