Investice Daikin Industruies Ltd. dosáhne v počáteční fázi nejméně 300 miliónů korun a po dobu sedmi let se bude nadále výrazně zvyšovat.

"Sériová výroba klimatizací pro domácnosti zaměstná ve špičkovém technologickém cyklu Daikin nejméně 500 pracovníků," informoval Novinky Bohuslav Frelich, vedoucí oddělení vyspělých technologií agentury CzechInvest. "Začátek výroby je naplánován na duben 2004. Plzeňská továrna bude vyrábět v objemu až 300 000 kusů ročně," dodal Frelich.

Bylo to dlouhé rozhodování

O umístění této investice na Borská pole do Plzně se investor rozhodoval téměř 3 roky. "Od této expanze si slibujeme především zvýšení naší konkurenceschopnosti na trhu," řekl Jiro Tomita, generální ředitel společnosti Daikin Europe N.V.

Daikin rovněž prostřednictvím CzechInvestu vyjednává s velkým množstvím českých subdodavatelů. Jedná se mimo jiné o společnost Trelleborg, Mladá Boleslav nebo KES-kabelové a elektrické systémy, Vratimov, která za tento kontrakt získala ocenění "Subdodavatel roku 2002".

Plzeňská průmyslová zóna Borská pole je ukázkovým příkladem efektivní spolupráce města, investorů a státu. Na Borských polích jsou v současné době kromě Daikinu japonské společnosti Matshushita, Daiho, Koyo Seiko a Fuji Kiko.

Daikin má s Evropou zkušenosti

Daikin Industruies Ltd. je nadnárodní společnost, která patří ke světové špičce v produkci moderní klimatizační techniky. Řadí se rovněž mezi světové výrobce chemického průmyslu. Mimo jiné vyvinula i univerzální systém chlazení a topení. Přednosti těchto výrobků spočívají v jejich všeobecném využití, hospodárném řešení, nízké hladině akustického tlaku a užití ekologických chladiv.

Daikin působí v Japonsku, Evropě, jihovýchodní Asii, Oceánii, Spojených státech, na Dálném východě a v mnoha dalších zemích po celém světě. V Evropě má již jednu továrnu v belgickém Oostende, vyrábějící produkty s vysokou přidanou hodnotou.