"Obracejí se na nás spotřebitelé, kteří se cítí být reklamou O2 oklamáni, či dokonce poškozeni. Telefonují o víkendech a až následně z vyúčtování zjistí, že nevolali zdarma, ale protelefonovali nemalé peníze," uvedla mluvčí sdružení Ivana Picková. Podle ní je v reklamě určitá míra přehánění a nadsázky přípustná, ale odkaz na internetové stránky v reklamě nezbavuje společnost odpovědnosti za poskytnutí korektní informace.

Operátoři O2 i T-Mobile považují tvrzení o klamavé reklamě za nepravdivé. "O podmínkách získání a čerpání volných minut informujeme jak v reklamě, tak v tiskových zprávách a vždy odkazujeme na úplný zdroj informací, tedy www.t-mobile.cz," uvedla mluvčí T-Mobile Martina Kemrová s tím, že sama reklama vzhledem ke svému formátu i účelu nemůže obsahovat kompletní informace o produktu či službě.

Podle mluvčího O2 Martina Žabky má zákazník vždy možnost být řádně seznámen s celou nabídkou, s podmínkami služby jsou zákazníci vždy seznámeni při její aktivaci a všechny reklamní kampaně O2 jsou v souladu se zákonem.

K tomu, aby šlo o klamavou reklamu, nemusí společnost podle SOS uvést vysloveně nepravdivé informace. Stačí, když je opomenuta podmínka, která může podstatným způsobem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele.