Návrh sice uleví firmám v sazbách, ale současně jim zpřísní jiné podmínky. Například zkracuje dobu pro uplatnění odpočtu daňové ztráty ze 7 na 5 let a limituje cenu automobilů pro daňové odpisy na 900 000 korun. Prodlužuje odpisování u hotelů, obchodních domů a administrativních budov ze 30 na 50 let.

Návrh dále předpokládá, že se začnou zdaňovat promlčené závazky, od jejichž splatnosti uplynula lhůta 48 měsíců. Živnostníci by také měli státu začít odvádět minimální daň ve výši 50 procent průměrné mzdy. Od roku 2005 má být zrušen jednorázový daňový odečet 10 až 20 procent z ceny investice a úleva pro podniky vyplácející dividendy.

Některé návrhy oborníci kritizují

"Některé kroky nejsou šťastné. Například zkrácení doby pro uplatnění daňové ztráty ze 7 na 5 let by bylo zcela nesprávné, protože doba sedmi let je při delších podnikatelských záměrech zcela na místě," řekl Právu prezident Komory daňových poradců Jiří Nekovář.

Výhrady má mimo jiné i k prodloužení odpisování u hotelů, obchodních domů a administrativních budov. "Opatření má nepřímou retroaktivitu. Dotkne se tedy i těch podnikatelů, kteří tyto nemovitosti již dnes odpisují," uvedl Nekovář.

Hospodářské komoře ČR se nelíbí zejména zavedení minimální daně pro podnikatele a delší odpisy.

Odloženo i stavební spoření

Vláda rovněž o týden odložila rozhodnutí o změnách ve stavebním spoření. Důvodem je to, že ministerstvo financí musí zaujmout stanovisko k návrhu ministra pro místní rozvoj Pavla Němce (US-DEU), jak zvýhodnit na státním příspěvku ty klienty stavebního spoření, kteří si vezmou úvěr.

"Všichni klienti stavebních spořitelen by dostávali stejný příspěvek od státu a ti, kteří by čerpali úvěr na pořízení svého bydlení, by navíc získali ještě finanční bonifikaci," vysvětlil Právu navrhovaný princip mluvčí ministerstva Petr Dimun.