V listopadu loňského roku vzrostla průmyslová produkce o 7,6 procenta oproti stejnému období roku 2005. Ve srovnání s říjnem 2006 sezónně očištěná výroba v listopadu vzrostla o 0,7 procenta. Oproti roku 2005 se zvýšily tržby z průmyslové činnosti a to o 8,8 procenta, stoupla také hodnota nových zakázek, která předčila hodnotu za rok 2005 o 14,6 procenta.

K růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba automobilová výroba (odvětví rostlo o 16,5 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (růst o 13,1 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (růst o 23,8 %).

"Vysoká zahraniční poptávka udržuje výrobu v řadě provozů poblíž jejich kapacitních možností. To platí hlavně o odvětvích, které již tradičně táhnou celý průmysl, jako automobilový sektor, výroba strojů, elektrických zařízení a plastových výrobků. Také zakázková náplň se zatím  zdá být dostatečná a dává dobrý předpoklad, že svižný růst může ještě nějakou dobu vydržet," sdělil analytik Pavel Sobíšek z HVB Bank.

Méně se vyrábělo v těžkém, chemickém a textilním průmyslu

Pokles průmyslové výroby byl naopak zaznamenán v odvětví výroby základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (pokles o 2,2 %), výroby chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (pokles o 5,4 %) a výroby textilií, textilních a oděvních výrobků (pokles o 7,7 %).

"Jediným náznakem blížícího se vrcholu konjunktury průmyslu je postupný pokles tempa růstu zaměstnanosti. Jestliže právě průmysl přispěl v roce 2006 podstatnou měrou ke snižování nezaměstnanosti, letos již tuto roli plnit nebude," předpokládá Sobíšek.

Vzrostl počet zaměstnanců i jejich produktivita

Meziročně se také v listopadu zvýšil průměrný počet zaměstnanců v průmyslu o 2,5 tisíce osob (0,2 procenta) a to zejména v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků, výroba elektrických a optických přístrojů a těžba ostatních nerostných surovin. Nejvyšší pokles byl naopak zaznamenán ve výrobě textilií a textilních výrobků, v těžbě energetických surovina ve zpracovatelském průmyslu.

Meziročně vzrostla průměrná měsíční nominální mzda v sektoru o 5,8 procenta na 22 744 korun, průměrná hodinová mzda byla 153,3 koruny a zvýšila se o 5 procent. Spolu se mzdami rostla i produktivita práce a to o 8,6 procenta.

Nové zakázky táhly objednávky ze zahraničí

Nové zakázky v průmyslových podnicích uzavřené v listopadu dosáhly hodnoty 151,5 miliardy korun, z toho ze zahraničí přišlo 97,2 miliardy korun. Meziroční index nových zakázek celkem činil 114,6 procenta, z toho u nových zakázek ze zahraničí 116,9 procenta.

K růstu nových zakázek ze zahraničí nejvíce přispěla výroba a opravy strojů a zařízení (růst o 34 procent), výroba základních kovů a hutních výrobků (růst o 43,5 procenta) a výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů (růst o 39,8 procenta). Nové zakázky ze zahraničí naopak poklesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (-20,2 procenta), výroba textilií a textilních výrobků (-4 procenta) a výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin (-12,3 procenta).