Reakce a odpovědi na přiložené dotazy komise očekává do 8. srpna, informuje komise na internetových stránkách. Očekávaný vstup České republiky do Evropské unie 1. května 2004 se dotkne mnoha oblastí tuzemské ekonomiky, kapitálový trh nevyjímaje.

Ačkoli nepůjde o překotné či razantní změny, považuje komise jako regulátor tuzemského kapitálového trhu za vhodné se na vstup důsledně připravit. Základní změnou pro působnost komise bude zavedení principu evropského pasu pro investiční firmy a emitenty cenných papírů, kterým se otevře celý evropský trh. Jednotná licence ale současně přinese nižší právní jistotu účastníkům trhu či případně sníží efektivitu regulace či ochrany investorů.

Přípravu na vstup do unie zahájila komise letos na jaře. Zveřejněný materiál je součástí analytické fáze, která by měla skončit v září. Druhým krokem by mělo být samotné řešení možných problémů a osvěta. Komise zdůraznila, že dokument by měl být především podkladem pro její další práci. Za legislativu zodpovídá ministerstvo financí.