"K tomuto rozhodnutí představenstvo přistoupilo po velmi pečlivém zvážení a detailním vyhodnocení analýz," řekl generální ředitel OKD Josef Goj. Podle něj byla pro rozhodování zásadní skutečnost, že těžba na závodě Dukla byla již dlouhodobě neefektivní.

Jak dále uvedl, podle analýzy z roku 2005 měla tehdy Dukla asi 4 milióny tun vytěžitelných zásob uhlí, z toho 520 tisíc bylo ještě loni vytěženo. Další těžba ale byla už tak náročná, že se nevyplatila a musela by se dotovat až miliardami korun.

Horníci již z dolu vyklízejí neekologický materiál a zařízení, které ještě bude využito. "Nyní se soustředíme na technickou likvidaci dolu a přípravu zasypávání jam," řekl Pavel Hadrava, ředitel Dolu Paskov, jehož součástí je likvidovaný závod Dukla. Náklady na likvidaci dolu budou podle Goje závislé na rychlosti jejího průběhu.

Jámy budou zasypány do konce tohoto roku

Všechny jámy Dukly by měly být zasypány do konce letošního roku a bude na to potřeba kolem 220 tisíc kubíků zásypového materiálu. "Likvidace povrchových objektů pak bude otázkou let 2008 a 2009," dodal Hadrava. Podle tiskové mluvčí OKD Věry Breiové bude rozsah demolic povrchových budov záležet na budoucích dohodách s městem Havířov a dalších obcí, případně jiných zájemců o využití areálu nebo jeho části, zejména skladů, dílen apod., k podnikatelským účelům.

"Čtyři objekty v areálu Dukly - stará zámečnická dílna z roku 1907, kdy se začala tehdejší Jáma Suchá budovat, lampovna, kombajnová dílna a kompresorovna - jsou památkově chráněné, ty v každém případě zůstanou zachovány," řekla.

Primátorka Havířova Milada Halíková Právu potvrdila, že město má zájem o budoucí využití areálu. "Po jeho celkové sanaci by tam mohla být průmyslová zóna. Město bude s vedením OKD jednat, zejména pokud jde o cenu," dodala.

Kolem stovky lidí ztratilo zaměstnání

Většina z původních 1600 zaměstnanců Dukly již byla převedena na ostatní doly OKD nebo do dceřiných společností. Zhruba šest stovek horníků bude až do dubna z podzemí vyklízet technologické celky. Posledních 130 zaměstnanců zahájí od dubna práce na likvidaci hlavních důlních děl.

Kolem stovky zaměstnanců Dukly o práci přišlo a další zhruba stovku to čeká letos. "Podle sociálního programu útlumu, který společnost OKD připravila ve spolupráci s odbory, dostávají odstupné v závislosti na počtu odpracovaných let v OKD až do výše 12násobku průměrného měsíčního výdělku," řekla Breiová.