To firmám nesmírně uleví, protože mnozí personalisté zamazávají rodná čísla ve statisících dřívějších pracovních smluv a v nových je už neuvádějí. Důvodem jsou obavy z vysokých sankcí, které zákon předpokládá za nesprávné užití rodných čísel. Norma totiž říká, že až na případy stanovené zákony lze rodná čísla "využívat jen se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce".

ÚOOÚ Právu nejprve potvrdil, že na starších pracovních smlouvách nemůže být rodné číslo bez souhlasu zaměstnance ponecháno a že na nové smlouvě může být rodné číslo jen tehdy, když k tomu dá pracovník zvláštní souhlas.

Po zveřejnění článku ve Firmě musí kvůli rodným číslům upravit milióny pracovních smluv (Právo 20. prosince 2006), kdy se na ÚOOÚ obrátilo s žádostí o vysvětlení mnoho firem, úřad podal nový výklad. Lze se s ním seznámit i na internetových stránkách úřadu www.uoou.cz

Zamazávat nemusí

"Úřad neshledává, že uvedení rodného čísla na pracovních smlouvách znamená automaticky porušení zákona na ochranu osobních údajů. Při podpisu pracovní smlouvy zaměstnanec projevuje konkludentní souhlas ( souhlas daný mlčky - pozn. red.) s použitými osobními údaji, pokud je o jejich dalším zpracování informován. Výslovný souhlas je zákonem vyžadován pouze v případě užití citlivých údajů. Pro identifikaci osoby je ovšem dostačující uvedení data narození příslušné osoby," sdělila Právu tisková mluvčí ÚOOÚ Hana Štěpánková.

Podle jejích slov to znamená, že u starších pracovních smluv nemusí zaměstnavatel zamazávat rodná čísla ani si vyžádat dodatečný souhlas zaměstnance s uvedením rodného čísla, pokud rodné číslo využívá v souladu se zákony.

To je například k daňovým účelům, pro potřeby zdravotního a sociálního pojištění apod. Pokud má zaměstnanec dotaz, k jakým účelům firma používá jeho rodné číslo, je personalista povinen mu to vysvětlit.

I v nových pracovních smlouvách může být podle Štěpánkové rodné číslo uvedeno, zaměstnanec však má být při podpisu smlouvy informován, k jakému účelu bude rodné číslo firmou využíváno.

Personalisté spokojeni

Personalisté i další odborníci tento výklad úřadu přivítali. "Je to výklad odpovídající požadavkům praxe, firmám se rozhodně uleví," sdělil Právu JUDr. Ladislav Jouza z ministerstva práce a sociálních věcí.

Odbory se ale obávají, jestli úřad nezvolil příliš volný výklad. "Podpisem pracovní smlouvy zaměstnanec potvrzuje, že souhlasí s dohodnutými podmínkami. Těžko z toho dovozovat, že souhlasí také s užitím rodného čísla," sdělila Právu JUDr. Marcela Kubínková, místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů. Přesto podle jejích slov budou odbory tento výklad respektovat, aby ve firmách dál nerostla zbytečná administrativa.