Kdo si je rizik vědom, určitě se před cestou nezapomene pojistit. U některých cestovních kancelářích je pojištění zahrnuto již v ceně zájezdu, rovněž ho automaticky obsahují některé platební karty. To však neznamená, že se v těchto případech nemusíte již o nic starat - naopak je dobré řídit se heslem Důvěřuj, ale prověřuj. Rozsah a kvalita takového pojištění totiž mohou být naprosto nedostatečné, a tak se budete muset připojistit.

 

Kolik co stojí
Německo srdeční záchvat, 7 dní na JIP 750 000 Kč
USA úraz, komplik. zlomeniny, operace 900 000 Kč
Letecký převoz pacienta do ČR 300 000 Kč
Itálie vykloubení ramene, ambul. ošetř. 30 000 Kč
Středomoří zánět uší z mořské vody 3000 Kč

Pojistné balíčky

Protože mají pojišťovny zájem prodávat co možno nejširší rozsah cestovního pojištění, nabízejí takzvané pojistné balíčky. V nich je zahrnuto jak pojištění léčebných výloh, tak úrazové pojištění, včetně pojištění odpovědnosti, někdy i zavazadel a storno poplatku. Allianz dokonce nabízí pouze balíček a samostatné pojištění si vůbec nelze sjednat. Výsledkem je, že člověk často platí za to, co vůbec nechce. Mnohdy totiž stačí pouze pojištění léčebných výloh, případně doplněné pojištěním odpovědnosti.

Z tabulky vyplývá, že čtrnáctidenní pojištění pro jednotlivce v rámci Evropy zahrnující pojištění léčebných výloh stojí nejčastěji od 210 do 280 korun. Nejdražší je Allianz, jejíž cena zahrnuje i pojištění úrazu, odpovědnosti a zavazadel. Má také jako jediná neomezený limit plnění. Velmi drahá je také Evropská Cestovní Pojišťovna.

Nezbytné je pouze krytí léčebných výloh

Základem je pojištění léčebných výloh. Kryje veškeré náklady spojené s lékařským ambulantním ošetřením, pobytem v nemocnici, předepsáním léků či přepravou do zdravotnického zařízení. Součástí bývá i převoz ze zahraničí domů nebo do české nemocnice- tzv. repatriace.

Každé pojištění má předepsaný maximální limit plnění. V případě léčebných výloh by měla tato hranice být minimálně jeden milión korun. To však platí pouze pro cesty po Evropě. Pro země mimo Evropu, zejména pak pro USA, bývají standardní limity vyšší (nejčastěji kolem 2 miliónů). Pojištění na nižší částku určitě není dostatečné. Cena za jeden den pojištění po Evropě se pohybuje od 15 do 20 korun.

Některé pojišťovny do základní sazby zahrnují i státy Středomoří. Například Turecko a Tunisko má ve výhodné evropské sazbě Česká pojišťovna, VZP a Pojišťovna České spořitelny, která tam zahrnuje i Egypt, Kooperativa pouze Turecko. Pro ostatní státy bývá denní pojistné až dvakrát dražší. Zvláště výhodný tarif pro Slovensko - 9 korun denně - má ČSOB Pojišťovna. VZP zase nabízí speciální celoroční tarif pro Slovensko za 350 korun.

Limity u zubaře nižší

Vždy je vhodné dobře znát výluky z pojištění. Velmi nepříjemným omezením je u většiny pojišťoven snížený limit plnění na akutní zubní ošetření. Například u České pojišťovny je to jen 75 eur (asi 2360 Kč), v Pojišťovně České spořitelny 77 eur (asi 2420 Kč) a v Generali 3500 korun. To v zahraničí stačí jen na ten nejjednodušší zákrok. Snížený limit u zubaře nemají ČSOB Pojišťovna a UNIQA - hrazeny jsou však pouze zákroky, které uleví od bolesti. Nelze si tedy myslet, že pojišťovna uhradí zubní protézu, plombu či můstek.

Běžné pojištění nekryje válečné či teroristické akce, rizikové a adrenalinové sporty - například rafting, potápění a horolezectví. Pojištění se také nevztahuje na jednání pod vlivem alkoholu či jiných látek. Rovněž nečekejte, že vám pojišťovna zaplatí, pokud nemoc či jiné potíže začaly již před odjezdem do zahraničí.

Další pojištění již nejsou nezbytná

Vybrat si další typy pojištění již záleží na úvaze. Pojištění odpovědnosti za škodu je vesměs levné a může se hodit. Kryje jak škody způsobené jiným osobám na zdraví, tak na majetku. Musí se však opět jednat o neúmyslné škody způsobené při běžných činnostech. Navíc se pojištění nevztahuje na škody vzniklé při jízdě motorovým vozidlem a na škody u věcí vypůjčených či najatých.

Pojišťovna také nehradí škody způsobené vaším domácím zvířetem. Sazby u pojišťoven, které nabízejí toto pojištění samostatně, činí kolem pěti korun denně. Limity plnění jsou nejčastěji jeden až dva milióny korun při škodě na zdraví a jeden milión při škodě na věci. Například ČSOB Pojišťovna má limity poměrně nízké (300 tisíc škody na zdraví, 100 tisíc škody na věci), navíc se zde platí spoluúčast 3 procenta, minimálně 500 korun. Nižší limity má také Pojišťovna ČS, VZP a UNIQA. Spoluúčast (5000 Kč) platíte rovněž v Allianz.

Dalším typem je úrazové pojištění. Pokud klient utrpí úraz, který bude mít na jeho zdravotním stavu trvalé následky, vyplatí mu pojišťovna poměrnou část z limitu pojištění. Ta se vypočítává procentní sazbou podle vážnosti postižení. Pokud klient následkem úrazu zemře, dostane jeho dědic vyplacenou příslušnou částku. Některé pojišťovny platí malé sumy i v případech, že úraz nemá trvalé následky. Člověk na tom však rozhodně "nevydělá".

Pojištění zavazadel je často k ničemu

Také pojištění zavazadel může mnoha lidem přijít zbytečné. Limity plnění bývají maximálně 20 tisíc, přičemž ještě bývá limit na jedno zavazadlo deset či pět tisíc. Přitom denní pojistné stojí někdy i deset korun. Navíc se plnění nevztahuje na peníze, šperky, jízdenky, platební karty apod. Pojišťovna tak uhradí nanejvýš zavazadlo samo a nějaké to oblečení. Navíc se plnění nevztahuje na ztrátu zavazadel, ani na jejich odcizení, pokud nebyly uzamčené. To jsou však ty nejčastější případy.

Doplňkovým pojištěním je tzv. pojištění storno poplatku (zrušení cesty). Je vhodné pro ty, kteří mají obavy z toho, že kvůli nemoci či jiným závažným důvodům nebudou moci odcestovat na předem zaplacený zájezd. Pojištění je možno uzavřít také na individuální cesty letadlem. Výše pojistného se stanovuje z ceny zájezdu či letenky, většinou činí jedno procento. Bývá zde však vysoká spoluúčast, jež činí dvacet až třicet procent. Pojištění zájezdu za 15 tisíc korun tak vyjde asi na 150 korun, přičemž pokud onemocníte, pojišťovna vám uhradí 10 500 až 12 tisíc korun.

 

Další typy pojištění Časté zákl. limity Častá cena/den
Odpovědnost za škodu - na zdraví: 2 mil./5 až 7 Kč
- na věci: 1 mil.
Úrazové pojištění -trvalé následky: 200 tis./5 Kč
- smrt: 100 tis.
Pojištění zavazadel 20 tis. 4 až 8 Kč
Pojištění storno poplatku spoluúčast 20 % 1% z ceny zájezdu

Prověřit i cestovky

Je vcelku běžné, že klienti cestovních kanceláří mají v rámci zájezdů automaticky zahrnuto i cestovní pojištění. Nejdůležitější je zjistit limit plnění na léčebné výlohy, případně další typy pojištění, pokud o ně máte zájem. Prostudujte si i činnosti, na které se pojištění vztahuje. Pokud se například jedete potápět či se chystáte jezdit na vodních lyžích, ujistěte se, že tato rizika jsou zahrnuta. V opačném případě se můžete připojistit buď rovnou v cestovní kanceláři, nebo zajít do klasické pojišťovny.

Například Čedok a Fischer mají pojištění zahrnuto u naprosto všech zahraničních zájezdů. Firo Tour jen u všech leteckých, některé autokarové pojištění nemají. Limity jsou poměrné příznivé - po Evropě má například Čedok i Firo limit léčebných výloh včetně repatriace 1,5 miliónu korun. Nejvyšší plnění má Fischer - až do 5,4 miliónu korun na léčení a zvlášť ještě milión korun na lékařský převoz. Ale u Čedoku a Fira zahrnuje pojištění i odpovědnost za škodu, zavazadel, úrazu a zrušení cesty.

Kontaktovat asistenční službu

Pokud dojde k pojistné události, měl by klient kontaktovat asistenční službu, kterou má k pojištění k dispozici. Volat není nutné v případech, kdy klient není hospitalizován a náklady nepřesáhnou několik tisíc korun (např. u Kooperativy jsou to dva tisíce). Operátoři na nepřetržité lince mluví v českém jazyce a jsou připraveni poradit a doporučit další postup.

Služba by měla zajistit bezproblémový průběh léčení, případně opatrovníka a dopravu domů. Každou událost musíte mít zdokumentovanou. Nezbytná je podrobná lékařská zpráva a v případě plateb v hotovosti účet vystavený na vaše jméno. U pojištění odpovědnosti je nutné mít protokol o způsobené škodě, v případě krádeže zavazadel policejní protokol se seznamem odcizených věcí.

Mezinárodní dohody nemusejí stačit

Slovensko, Chorvatsko, Rakousko, Německo či Itálie jsou státy, se kterými má ČR uzavřeny mezinárodní smlouvy o poskytování nutné a bezodkladné zdravotní péče. Co tyto dohody znamenají? Že turista bude v akutních případech bezplatně ošetřen a náklady za něj uhradí jeho zdravotní pojišťovna. Pouze na Slovensku k tomu ale stačí kartička pojišťovny a pas.

Pro ostatní země si člověk musí u své zdravotní pojišťovny nechat potvrdit formulář - tzv. Potvrzení o nároku na věcné dávky při přechodném pobytu. Tento formulář byste měli v zahraničí předat místní zdravotní pojišťovně. Ta vám vystaví nemocenský lístek, který v případě ošetření předložíte. Na tyto smlouvy se však nelze příliš spoléhat - týkají se zejména státních zdravotnických zařízení, takže soukromý lékař vás může odmítnout, nebo chtít hotovost. Navíc smlouvy nezahrnují repatriaci, která může vyjít i na statisíce. Proto je vhodné připojistit se u komerční pojišťovny.