"Po předchozích dvou letech, kdy se projevil snižující trend, došlo v letošním roce opět ke zvratu a schodek se meziročně zvýšil," uvádí se ve zprávě MF.

Původně měl schodek za loňský rok činit 74,4 miliardy Kč. Poslanci ho později zvýšili na 83,7 miliardy korun. Schodek za rok 2006 je oproti roku 2005 vyšší o 40,9 miliardy korun.

Podle údajů MF dosáhly ke konci roku 2006 celkové příjmy státního rozpočtu výše 923,3 mld. Kč, výdaje činily 1 020,6 mld. korun. Analitici se přitom obávali, že výše schodku překročí hranici sto miliard korun.

Na negativním výsledku se podepsaly jak celkové příjmy, které převýšily rozpočet po změnách o 34 miliard korun, tak i celkové výdaje, které byly vyšší o 47,6 miliardy Kč proti upravenému rozpočtu.

Schodek výrazně vzrostl především v prosinci

Na jeho výši mělo významný vliv zejména hospodaření v prosinci, kdy příjmy činily 102,1 mld. Kč a 168,5 mld. Kč. Schodek tak jen za poslední měsíc v roku dosáhl 66,4 miliard korun. Propad v závěru roku je tradiční, protože stát účetně provádí velké platby.

Jedná se například o převod prostředků do rezervních fondů organizačních složek státu ve výši asi 45 miliard korun, úhradu závazku za státní záruku za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a finančních dopadů z dělení majetku České a Slovenské federativní republiky ve výši 14,0 miliard korun a vyšším čerpáním kapitálových výdajů (39,5 mld. Kč).

Deficity státních rozpočtů od roku 1996 (v mld. Kč)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
deficit 46,061 67,705 45,716 109,053 93,684 56,338 97,302
Zdroj: ministerstvo financí