"Musíme české zdravotnictví změnit. Akutních lůžek máme hodně, sociálních málo. Předpokládám, že asi 2500 lůžek by úplně zaniklo a 15 tisíc ze stávajícího lůžkového fondu by se změnilo na lůžka sociální, tedy doléčovací," řekla ve čtvrtek ministryně Součková.

Podle ní, na těchto lůžcích by pacient za den platil v závislosti na své sociálním postavení od 45 do 150 korun měsíčně.

"Není možné tato lůžka poskytovat plně na zdravotní pojištění, a to proto, že pacient, který by ležel doma, by stejně tak musel platit nájem a další věci jako stravu. Často příbuzní berou za tyto nemocné, kteří již jsou v léčebnách dlouhodobě nemocných, důchod, a nic na chod léčeben nepřispívají. Totéž by se týkalo i dlouhodobě hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách," uvedla Součková.

Za recept až dvacet korun

Ministryně uvažuje i o dalších prostředcích, kde získat peníze na zdravotnictví. "Možností je mnoho, a jednou z nich je i taxa za recept. Ta může být pět, ale i dvacet korun, ale také žádná. Diskutujeme o tom. Rovněž tak by i některé léky, které jsou laciné a zároveň na lékařský předpis i volně prodejné, mohly být pouze za přímou platbu od pacienta. Zdůrazňuji že jde jen o návrhy nad kterými diskutujeme," zdůraznila Součková.

Řez do pražského zdravotnictví

Rázně předělat se má i pražské zdravotnictví a zdravotnictví ve velkých městech. Dosavadní fakultní nemocnice, by měly nahradit tzv. univerzitní nemocnice. Ty by ale byly pouze tři - jedna v Praze při Karlově univerzitě, druhá v Brně při Masarykově univerzitě a třetí v Olomouci při Palackého univerzitě.

V Praze by kromě toho vznikla i jedna krajská nemocnice, a to zřejmě z Bulovky nebo Thomayerovy nemocnice. Z dalších by se vytvořila tzv. centra excelence, to znamená, že by se soustředila výhradně na určitou oblast zdravotní péče, například transplantace nebo onkologie, a v ní i poskytovala péči všem pacientům v Praze.

"Vím, že takovýto radikální řez bude bolet a nemocnice, včetně lékařských fakult, se budou bránit. Snažíme se s nimi o návrhu hovořit a přesvědčit je o správnosti našeho kroku," řekla Součková. Dodala, že v České republice je příliš mnoho zdravotnických zařízení, a jestliže do budoucna se má udržet úroveň zdravotní péče, pak je třeba kvantitu nahradit kvalitou.

Tyto změny by měly nastat zhruba do dvou až tří let. V Praze by se například v jejich důsledku snížil počet lůžek zhruba o třetinu z dnešních 9500 na 6500, ale z části by se vytvořila právě tolik potřebná sociální lůžka.