"Přestože zákon o zaměstnanosti zaručuje rovné příležitosti, mají ženy větší problém nalézt a udržet si místo. Přestože zákon o rodině hovoří o rovnosti, mají stále muži problémy se svěřením dětí do vlastní péče," uvedla Dagmar Zelenková z ministerstva práce a sociálních věcí.

Náměstek ministra práce Marián Hošek dodal, že ženy mají stále o 19 procent nižší mzdy než muži na srovnatelných pozicích. Podle údajů Českého statistického úřadu z publikace Ženy a muži v datech 2005 to znamená, že ženy vydělávají méně než muži o téměř 3700 korun bez ohledu na skutečnost, že mají stejné vzdělání.

Největší rozdíly u středoškoláků

Největší rozdíly jsou přitom zaznamenány u středoškoláků bez maturity, kde mají ženy o 29,5 procenta nižší mzdy a u vysokoškoláků, kde je rozdíl 25,9 procenta v neprospěch žen.

"Ženy se stále dostávají hůře než muž na řídicí pozice a stále jsou to ony, kdo dostává častěji výpověď. Naším cílem je, aby byla hodnocena práce podle kvality, složitosti, náročnosti. Nikoli podle toho, zda jsem muž či žena. Pohlaví není kritérium," dodal Hošek.

Podle něj je nutné lépe sladit pracovní a rodinný život. "Více by se měly využívat zkrácené a částečné pracovní úvazky, pružná pracovní doba, možnosti přizpůsobení pracovního času školkám a školám dětí," uvedl Hošek.