Ten musí předcházet ostrému spuštění elektronického systému mýtného. Ostrý start k 1. lednu 2007 je tak opět vážně ohrožen.

Po intenzívních několikatýdenních jednáních zaslalo 10. prosince ministerstvo dopravy (MD) firmě Kapsch návrh druhého dodatku, který se Právu podařilo získat. Jak z něj vyplývá, Kapsch má za každý den zpoždění výběru mýtného platit státu 15 miliónů korun. Přitom původní smlouva na mýtné stanovila pokutu ve výši 5 miliónů Kč. Generální ředitel Kapsch Telematic Services včera písemně sdělil náměstkovi ministra dopravy Jiřímu Kubínkovi, že Kapsch byl připraven se s MD dohodnout na zvýšení pokuty z pěti na deset miliónů korun.

Tak výrazný nárůst penále, jaký nyní ministerstvo požaduje, však nelze akceptovat. "Obrovské zvýšení smluvních pokut se jeví i ekonomicky jako zcela neopodstatněné. Zejména s ohledem na veřejně prezentované předpoklady výše výběru mýta. Vždyť denně by se mělo od vozidel o hmotnosti 12 a více tun vybírat na zpoplatněných 970 kilometrech dálnic a rychlostních silnic kolem šesti až sedmi miliónů korun," upozornil Feix.

Podobně neúměrná je podle Feixe ministerstvem požadovaná úhrada za provoz dieselagregátů. Těmi bude muset být dočasně napájeno přes 100 ze 167 mýtných bran. Vzhledem ke zkrácení termínu výstavby první etapy mýtného z původních dvanácti na devět měsíců k nim totiž dodavatel nestihl získat potřebná povolení pro stálé přípojky elektřiny.

Pokud se přípojky nepodaří dokončit do dvanácti měsíců po zahájení zkušebního provozu, má dodavatel podle MD za každý dieselagregát platit denně penále ve výši tří miliónů korun.

"Vedlejším efektem tak vysoké pokuty by pravděpodobně bylo zvýšení požadavků vlastníků pozemků na odměnu za souhlas s přípojkami," konstatoval Feix. Kapsch doufá, že ministerstvo zohlední jeho připomínky a dodatek bude přece jen do 15. prosince podepsán. V opačném případě by se start mýtného musel odložit. Jak přitom včera ČTK potvrdil náměstek ministra dopravy Jiří Hodač, jednání se zatím nevyvíjí dobře. "Ve středu je konečný den. Je to poslední jednání, takže uvidíme, jestli dojde k dohodě nebo ne," prohlásil Hodač.