Ve srovnání s předchozím měsícem se sezónně očištěná průmyslová produkce v říjnu zvedla o 1,2 procenta. Meziroční nárůst tržeb v říjnu činil 13,7 procenta ve stálých a 14,2 procenta v běžných cenách.

Nové zakázky průmyslových podniků v říjnu dosáhly 152,3 miliardy korun v běžných cenách. Z toho na zakázky ze zahraničí připadlo 95,7 miliardy korun. Meziroční nárůst celkové hodnoty nových zakázek činil 19,6 procenta, zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 21,3 procenta.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v říjnu meziročně zvýšil o 0,7 procenta, tedy o 8400 osob. Nejvíce nových pracovníků přibylo ve výrobě pryží a plastů, hutnickém a kovodělném průmyslu a ve výrobě elektrických a optických přístrojů. Propouštělo se naopak v textilním a kožedělném průmyslu a v těžbě energetických surovin.

Průměrná měsíční nominální mzda v říjnu v průmyslových firmách činila 19 615 korun, což představovalo meziroční nárůst o 7,7 procenta. Hodinová mzda vzrostla v průměru o 1,1 procenta na 129,50 koruny. Produktivita práce měřená tržbami na zaměstnance se zvýšila o 12,9 procenta.