Vstup do eurozóny později než v původně plánovaném roce 2010 rozhodně nevzbuzuje obavy u 18 procent respondentů, 47 procent lidí zaujalo opatrnější názor, že to "spíš vadit nebude". Odklad naopak určitě poškodí hospodářství země podle 7 procent občanů. Obavu, že pozdější přijetí eura "spíš vadit bude", má 28 procent dotázaných.

Potvrdila se také stabilní mírná převaha lidí, kteří přijetí eura odmítají. Zatímco 47 procentům lidí by nevadilo platit v obchodech společnými evropskými bankovkami, 53 procent lidí by si raději v peněženkách ponechalo české koruny.

Ani zprávy o pozdějším příjetí evropské měny nezvýšily zájem o dění spojené s přípravami České republiky na zavedení eura. O přípravy Česka na společnou evropskou měnu se zajímá necelá polovina lidí, konkrétně 44 procent. Pouhá desetina dospělé české populace sleduje přípravy intenzivně.

Nadprůměrný zájem o přípravy ČR na euro projevují lidé s vysokoškolským vzděláním (dvě třetiny) a stoupenci ODS (54 procent), obecně pak lidé, kteří považují současný režim za mnohem lepší než předlistopadový (55 procent z nich), a ti, kteří jsou celkově spokojeni s naším členstvím v Evropské unii (53 procent).

Podle původních představ měla Česká republika splnit kritéria Unie a přijmout euro v roce 2010, v současnosti se však ukazuje, že  tento termín je v podstatě nereálný a uvažuje se spíše o roce 2012.