Antimonopolní úřad zahájil v září se společností ČEZ správní řízení, protože ČEZ pro Sokolovskou uhelnou uplatňoval od ledna 2006 jiný cenový vzorec, než pro ostatní těžaře, jakým je například Mostecká uhelná či Severočeské doly.

"V jejích smlouvách je nárůst cen, za které surovinu ČEZu dodává minimální a je zastropen. Sokolovská uhelná jako jediný z dodavatelů hnědého uhlí nemá ve smlouvě jako jediná zahrnut vliv meziroční změny ceny elektrické energie," uvádí antimonopolní úřad.

ČEZ se zavázala k úpravám cen ve prospěch Sokolovské uhelné. ČEZ se navíc zavázal uzavřít se Sokolovskou uhelnou dlouhodobou kupní smlouvu do vytěžení dolů.

"ÚOHS v daném případě nepřistoupil k uložení pokuty, neboť ČEZ závadný stav přiznal a významně přispěl k rychlé nápravě. Navíc protisoutěžní jednání bylo poměrně krátkodobé a nedošlo ke vzniku závažných negativních dopadů na soutěž, " uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Kristián Chalupa.

Antimonopolní úřad nyní preferuje dohodu se společnostmi, se kterými zahájí správní řízení. Pokud společnost přistoupí na dohodu a upraví své chování, úřad jí pokutu může snížit, či ji úplně zrušit.